Heer, geef mij de kracht te aanvaarden
wat niet te veranderen is,
geef mij de moed te veranderen
wat niet aanvaard mag worden
en de wijsheid om het onderscheid
tussen beiden te kennen.

Gebed door Franciscus van Assisi

Vastgoed

Remonstrantse Broederschap

Vanaf het begin was het onderhoud van het vastgoed een grote uitdaging voor het kerkgenootschap De Remonstrantse Broederschap
Want de Remonstranten kregen in 1947 van Mejuffrouw Pijnappel weliswaar een heel landgoed plus 400 000 gulden cadeau, maar verder was er altijd weinig geld voor het groot onderhoud beschikbaar.

Dankzij heel veel vrijwillige hulp en enkele grote legaten van bijzondere Remonstranten kon het Conferentiecentrum beginnen en in bedrijf blijven.

In latere jaren zijn via de donateurs-club Vrienden van de Hoorneboeg nog vele giften ten goede gekomen aan het landgoed. (De afzonderlijke "Stichting Vrienden van de Hoorneboeg" is later opgegaan in de huidige Stichting De Hoorneboeg.)


Stichting De Hoorneboeg

In 1979 heeft het kerkgenootschap De Remonstrantse Broederschap het eigendom van het landgoed overgedragen aan Stichting Het Landgoed 'De Hoorneboeg', rechtsvoorganger van de huidige Stichting De Hoorneboeg.

De exploitatie van het Conferentiecentrum werd tot en met 1999 "in eigen beheer" uitgevoerd door de afzonderlijke Stichting Centrum De Hoorneboeg. (Ook deze "Stichting Centrum" is later opgegaan in de huidige Stichting De Hoorneboeg.)


Als bezoekers van de Hoorneboeg vonden wij de activiteiten van al die stichtingen altijd prima ;-)
Ook toen het bestuur van Stichting De Hoorneboeg vanaf 2005 telkenmale noemde dat zij moesten zoeken naar een geschikte koper die het gedachtegoed en vastgoed van dit landgoed wilde overnemen.
De eerste aanleiding voor die zoektocht was dat Stichting De Hoorneboeg steeds meer inteerde op het onderhoudsbudget.
De tweede aanleiding was dat het aantal bezoekers uit de Remonstrantse achterban sterk terugliep.

Stichting De Hoorneboeg is nog steeds eigenaar van het vastgoed. Haar bestuur heeft het landgoed tientallen jaren uitstekend beheerd en heeft sinds kort nieuwe moed verzameld om dat te blijven doen. In september 2015 heeft Stichting De Hoorneboeg bekend gemaakt dat zij het landgoed zelf in eigendom wil houden om het in te zetten voor geschikte nieuwe plannen op de "Culturele Buitenplaats".
www.VriendenVanDeHoorneboeg.nl


Wat is op dit moment nog de binding van de Remonstrantse Broederschap
met Stichting de Hoorneboeg?

In de statuten van Stichting De Hoorneboeg staat (in de jongste versie van 31 oktober 2014) beschreven
dat de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap een aantal van de bestuursleden benoemt
en voor een aantal andere bestuursleden een kandidaat mag voordragen. Ook is de toestemming van de Remonstrantse Broederschap vereist bij belangrijke beslissingen zoals statutenwijziging en ontbinding van Stichting De Hoorneboeg.
In de statuten lezen we in Artikel 11, lid 5: "Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan de Remonstrantse Broederschap of diens rechtsopvolger. (. . .)"

Als bezoekers van de Hoorneboeg hopen wij dat de Remonstrantse Broederschap de ontwikkeling van het landgoed tot Culturele Buitenplaats actief blijft steunen.


Goois Natuur Reservaat

De Stichting Goois Natuur Reservaat is eigenaar van de omliggende natuurgebieden op de Hoorneboegse Heide.
Het GNR zou de "enclave" van dit landgoed goed kunnen inpassen in zijn beheer. GNR.nl

Vrijwilligers van het Goois Natuur Reservaat zijn al jaren nauw betrokken bij het onderhoud van het landgoed.

In 2008 toonde het GNR belangstelling om het landgoed te kopen maar in 2010 is dat helaas niet doorgegaan omdat de financiering niet rond kwam.


YMCA

Sinds 1999 is de exploitatie verpacht aan de huidige huurder Conferentiecentrum De Hoorneboeg BV
Conferentiecentrum De Hoorneboeg werkt nauw samen met de Ernst Sillem Hoeve www.ESH.nl
Conferentiecentrum De Hoorneboeg en Ernst Sillem Hoeve zijn werkmaatschappijen van de YMCA.nl

Vanaf 2008 kwam de YMCA ook in beeld als mogelijke koper, maar ook dat verkoopplan is niet doorgegaan.


Natuurbegraven Nederland BV

Het bestuur van Stichting De Hoorneboeg had in september 2013 een voorlopig koopcontract getekend met de grafrechten-handelaar Natuurbegraven Nederland BV.

We hebben begrepen dat Natuurbegraven Nederland BV het voorlopige koopcontract in maart 2014 heeft opgezegd. Daarbij heeft Natuurbegraven Nederland BV gebruik gemaakt van de ontbindende (sic) voorwaarden die betrekking hadden op het volgende:
* Behoud van de archeologische en natuurwetenschappelijke waarden van het landgoed.
* Wijziging van het bestemmingsplan door de Gemeente Hilversum.

"Natuurbegraven Nederland BV heeft het Hilversumse landgoed nog niet definitief van zijn verlanglijstje geschrapt, maar wel het koopcontract ontbonden. Dat is gebeurd nadat de complete Hilversumse gemeenteraad zich begin deze maand tegen natuurbegraven op De Hoorneboeg had gekeerd. Eerder al had wethouder Lon Jooren aangegeven geen heil te zien in een natuurbegraafplaats op het landgoed."
Dit citaat is overgenomen uit het artikel "YMCA wil heel graag verder op Hoorneboeg" in de Gooi&Eemlander van 20140320, door Ronald Frisart.

Wij zijn verheugd dat de Gemeente Hilversum dit wijze standpunt inneemt!

 

We zijn ook dankbaar voor de inzet van betrokken bewoners van het Gooi, onder anderen:

* De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) = www.VriendenVanHetGooi.nl
De VVG verstuurde op 28 januari 2014 en 4 februari 2014 aan alle betrokkenen haar notitie met betrekking tot de mogelijke verkoop: "Begraafplaats in de natuur op landgoed De Hoorneboeg ongewenst". In die notitie toetst de VVG de mogelijke verkoop aan de relevante beleidsvorming en regelgeving met betrekking tot de natuur- en archeologische waarden van het gebied. U kunt dat document hier als PDF bestand (470 Kb) downloaden.

vvg

* Comité "Geen doden op de hei"  =  www.GeenDodenOpDeHei.nl
Het Comité "Geen doden op de hei" publiceerde het document "Natuurbegraven op Landgoed De Hoorneboeg en de Hoorneboegse Heide: Tien bezorgde vragen bij een onzalig plan".
U kunt dat document hier als PDF bestand (2,7 Mb) downloaden.

 


Culturele Buitenplaats, door Stichting De Hoorneboeg

Op de website van de huidige eigenaar Stichting De Hoorneboeg kunt u lezen wat de nieuwste plannen zijn.
www.VriendenVanDeHoorneboeg.nl

 

 

 

Deze pagina is op 20151024 bijgewerkt.