De ontwikkelingen rondom het voortbestaan van landgoed De Hoorneboeg bevinden zich op dit moment in een stroomversnelling. De voorgeschiedenis zoals wij die kennen kunt u lezen op onze web-pagina "Vastgoed".
Het laatste nieuws in oktober 2015:

De grond wordt niet verkocht

De eigenaar zoekt nieuwe initiatieven en "economische dragers"
om het landgoed verder uit te bouwen tot "Culturele Buitenplaats"

Deze ontwikkelingen gaan naar onze mening zeker de goede kant op!
Zie de website van de eigenaar = Stichting De Hoorneboeg = www.VriendenVanDeHoorneboeg.nl

Wij volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling en wensen het bestuur van Stichting De Hoorneboeg veel succes met de nieuwe start.

Wat is LevendLandgoedHoorneboeg.nl

Deze website is gemaakt door bezoekers van de Hoorneboeg.

De aanleiding was dat landgoedeigenaar Stichting De Hoorneboeg in september 2013 het landgoed wilde verkopen aan grafrechtenhandelaar Natuurbegraven Nederland BV. Die voorgenomen verkoop was naar onze mening geen goed idee. We zijn verheugd dat de Gemeente Hilversum daar niet aan meewerkte en vooral; dat Stichting De Hoorneboeg inmiddels met nieuw élan betere plannen maakt.

We zijn optimistisch over de kansen om dit landgoed te versterken en beschikbaar te houden voor vele generaties levende bezoekers, in overeenstemming met het gedachtegoed van Mejuffrouw Pijnappel en van de Remonstranten.

Met vriendelijke groet,
De redactie van LevendLandgoedHoorneboeg.nl

Marijn Bosma  =  info@BosmaGrafiek.nl  =  telefoon 024 356 3542
Casper Ebeling Koning
Marga te Woerd

Colofon en "disclaimer"
De meeste teksten op deze website zijn geformuleerd door de redactie.
Als daar feitelijke onjuistheden bij zitten dan horen we dat graag zodat we onze teksten kunnen verbeteren.
De foto bovenaan deze pagina's is gemaakt door Marga te Woerd © 2015

Deze pagina is op 20151026 bijgewerkt.