Gedachtegoed

Mejuffrouw Pijnappel en de Remonstranten

De Hoorneboeg was eigendom van de familie Pijnappel.

In 1947 gaf mejuffrouw E.A. Pijnappel het landgoed in bruikleen aan het kerkgenootschap De Remonstrantse Broederschap. Bij de opening van het Conferentieoord op 31 juli 1948 sprak Mejuffrouw E.A. Pijnappel:

"Als ik nu hier sta in deze door mijn broeder zo zeer geliefde ruimte waar hij gewerkt en gedacht heeft
met het doel De Hoorneboeg ten dele over te dragen aan de Remonstrantse Broederschap,
doe ik dat in de hoop daarmede ook in zijn geest te handelen met De Hoorneboeg
die ons, en velen met ons, levensvreugde en verdieping heeft geschonken
en zo te trachten dit nog tot in lengte van dagen aan talloos vele anderen te doen geven."


Dit citaat is overgenomen uit
Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg.
Stichting De Hoorneboeg. 8 juni 2008.

Het Conferentiecentrum werd vanaf 1948 ondergebracht in de gebouwen rondom het Grote Huis.
Mejuffrouw E.A. Pijnappel bleef in het Grote Huis wonen, tot zij op 11 juni 1971 overleed.

"In 1967 had ze [mejuffrouw E.A. Pijnappel] haar testament laten opmaken. Daarin bepaalde ze dat De Hoorneboeg naar haar dood als legaat (schenking) zou gaan naar de Remonstrantse Broederschap."

Op 7 februari 1972 nam predikant Jan van Goudoever namens het kerkgenootschap de Remonstrantse Broederschap het landgoed officieel in ontvangst.

Op 26 september 1979: "Namens de broederschap droeg hij [predikant Jan van Goudoever] het landgoed officieel over aan Stichting Het Landgoed 'De Hoorneboeg', rechtsvoorganger van de huidige Stichting De Hoorneboeg.
De notariële akte waarin die overdracht is vastgelegd, bevat enkele hoogst interessante passages. Om te beginnen komt er een soort konijn uit de hoge hoed.
'Erflaatster [mej. Pijnappel] heeft, buiten haar testament om, echter als haar wens te kennen gegeven dat het landgoed 'De Hoorneboeg' zou blijven fungeren als een centrum voor geestelijk beraad en geestelijke vorming en bezinning.'
Let wel: een wens, geen eis."

De bovengenoemde gegevens zijn overgenomen uit het artikel "Verkoop Hoorneboeg juridische kluif" in de Gooi&Eemlander van 20140124, door Ronald Frisart.

Stichting De Hoorneboeg

In de statuten van de huidige eigenaar Stichting De Hoorneboeg (in de jongste versie van 31 oktober 2014)
klinkt het gedachtegoed van Mejuffrouw Pijnappel door in de volgende woorden.

"Artikel 2, lid 1: de stichting heeft ten doel:
a. het in stand houden van het landgoed 'De Hoorneboeg' als landgoed en als centrum van geestelijk beraad, vorming en bezinning, voortbouwend in de traditie van de Remonstrantse Broederschap en het bevorderen van activiteiten gericht op de toerusting onder de leden en vrienden van de Remonstrantse Broederschap en hen die daarmee verwant kunnen worden geacht.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door een verantwoord bestuur, beheer en het (doen) exploiteren van het landgoed, met oog voor de bijzondere cultuurhistorische waarde ervan, door het adequaat aanwenden van het vermogen van de stichting op een door het bestuur te bepalen wijze en door het aanbieden van activiteiten, financiering, training en andere middelen;
b. het (doen) organiseren, stimuleren, ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen van vrijzinnig Christelijke en levensbeschouwelijke conferenties en het verrichten van al die werkzaamheden welke daartoe direct of indirect bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Droom voor een ontmoetingsplaats

In 2013 ontvingen we de onderstaande beschrijving van trouwe Hoorneboeg-bezoeker MBW.
(Dat was ruim vóór de nieuwe plannen van het bestuur van Stichting De Hoorneboeg in oktober 2015.)

Mijn droom is een voortzetting van de Hoorneboeg als ontmoetingsplaats
voor dialoog, bezinning, geestelijke verdieping, natuurbeleving en creativiteit.

Nu de huidige eigenaar het voortbestaan van de Hoorneboeg niet meer financieel kan behappen
vraag ik me af of er geen overkoepelende organisatie opgericht kan worden, die de financiering kan overnemen,
gedragen door alle gemeenschappen, religieus of seculier, als groep of als individu,
maar allen gemotiveerd door een vrijzinnige en verdraagzame levenshouding als uitgangspunt.
De grondstroom die al vele eeuwen lang een van de pijlers van onze samenleving is en ondersteuning behoeft.

Er zijn weliswaar actieve instituties die de ideale ontmoetingsplaats allemaal op eigen wijze nastreven:
de vrijzinnige kerken, maar ook bijvoorbeeld audio-visuele omroepen als VPRO en Human in Hilversum,
Zinweb.nl digitaal op internet en een organisatie als De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Allemaal met voldoende lokaliteiten voor talloze activiteiten,
maar geen van allen met zó’n prachtig landgoed zó dicht bij de grote steden.
Niet als vervanging, maar als aansluiting op en verlenging van eigen activiteiten.

Hier kunnen alle deelnemers vanuit hun eigen ‘bloedgroep’ langer dan een dag vertoeven, rondwandelen en
mediteren in stilte, conferenties, studiedagen, werkweken, muziekdagen en vakantieweken organiseren ---
kortom: een plek om op adem te komen en na te denken.

Deze plek mag niet verloren gaan!

MBW.

Overige plannetjes

In 2013 verzamelden wij op onze website LevendLandgoedHoorneboeg.nl diverse plannetjes voor nieuwe activiteiten om ons geliefde landgoed levensvatbaar te houden. Dat was "rijp" en "groen" door elkaar; A t/m Z uiteenlopend van "Aandacht" tot "Zeepkistenrace". Ter inspiratie noemen we enkele van die plannetjes hieronder nog even:

* Bierbrouwerij. Er zijn historische waterputten op het landgoed. Misschien zijn er wel "Protestantse monniken" te vinden die met deze waterbron een goede Hoornebock kunnen brouwen! Of was Mejuffrouw Pijnappel een Geheelonthouder?

* Bootcamp voor jongeren. In drie maanden zelfstandig leren overleven in de moderne maatschappij. Onder meer koken, met geld omgaan, met afleidingen omgaan, concentratie, hard werken en hard genieten. Het buitenleven ervaren, zonder sociale media. "Een kortlopend internaat."

* Bomen planten. Gesponsorde Jubileumbomen, Geboortebomen. Dit uiteraard in overleg met de Boscommissie.
De Boscommissie bestaat uit deskundige vrijwilligers die het onderhoud en beheer bewaken.

* Conferenties. Dit is al tientallen jaren het specialisme van Conferentiecentrum De Hoorneboeg.
www.Hoorneboeg.nl

* Communauteit. Een spirituele gemeenschap van enkele vaste bewoners en hun gasten.

* Examenreis. Voor scholieren is dit die ene feestweek tussen de laatste examendag en de dag van de examenuitslag.
Met hun klasgenoten kunnen ze nog één keer als groep op stap.
Dat kan naar Ibiza, Lloret de Mar, Kreta, of . . . naar De Hoorneboeg.

* Geopark. De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) streeft onder meer naar de oprichting van een UNESCO-erkend geologische park www.GeoparkGooiEnVecht.eu

* Hutje op de hei. Een rustige werkplek voor enkele maanden voor een Artist-in-Residence of voor een promovendus.

* Huwelijk. De Hoorneboeg is een officiële trouwlocatie, goedgekeurd door de Burgerlijke Stand.

* Jeugd.
1. Moestuintjes in samenwerking met scholen of kinderdagverblijven in de buurt.
2. Een schooluitje, een dagje eruit en met de handen in de aarde, spelen in het bos, etc.
3. Kampen voor kinderen om te werken aan geluksgevoel en zelfvertrouwen.
( Tip van CS, Naarden)

* Kerstverblijf.

* Leerwerkplek. In samenwerking met "Ambachtsscholen" uit Hilversum. Opknappen van het bos en de monumentale gebouwen. Daarbij eventueel ook de "Slaaphuisjes" slopen en op die plek een vervangend gebouw neerzetten.

* Landgoed Fair.

* Media Afkick Centrum. Get a Life!

* Muziekkampen. Klassiek, of wereldmuziek, of pop.

* Ontmoetingsplaats. (Zie hierboven.)

* Landelijk centrum voor Remonstranten:
Bibliotheek van de Remonstranten,
Remonstrantse jongerengemeente Arminius,
Creatieve Midweek,
Mannenretraite,
Remonstrantse Orde.

* Spiritueel centrum.
1. Sjamanistische workshops / trainingsweekenden. Dat kan worden ondergebracht in de accommodatie van het Conferentiecentrum, met als extra's eventueel een vuurkorf buiten en misschien nog een zweethut . . .
2. Stemexpressie workshops. Meestal 3 à 4 daagse voor persoonlijke groei en inspiratie.
( Tip van CS, Naarden)

* Survival.

* Theetuin. Er bestaan ook theetuinen waar de bezoekers uitsluitend zónder auto naartoe kunnen, bijvoorbeeld De Mossel (midden op de Veluwe), Theetuin Millingerwaard, Carolinahoeve. Misschien moet voor een Theetuin een extra vergunningen worden aangevraagd.

* Virtual Ministry. Internet pastoraat 24/7.
Dat zou uitgevoerd kunnen worden door een groep die intensief samenleeft en ervaringen deelt.

Culturele Buitenplaats

Op de website van de huidige eigenaar Stichting De Hoorneboeg kunt u lezen wat de nieuwste plannen zijn.
www.VriendenVanDeHoorneboeg.nl

Wij zijn zeer verheugd met deze goede voornemens en wensen het bestuur van Stichting De Hoorneboeg succes met de nieuwe start.

Deze pagina is op 20151024 bijgewerkt.